RADOST jako transformační síla člověka

    

RADOST je branou ke světlu, přístupem k naší božské podstatě. Je základní silou pro transformaci.

RADOST je plamennou jiskrou, která dokáže změnit situace a zapálit srdce. Je vibrací, která propůjčuje křídla naší kreativitě a otvírá přístup k našim talentům a nadáním.

RADOST je smíchem srdce, které se povzneslo nad vypočítavý rozum.

RADOST je jásotem osvobození, jehož křídla nás vynášejí nad všechna omezení.

RADOST je dítětem lásky, vyjádřením té Jediné síly, která vše prostupuje.

RADOST je naší přirozeností, naším nezadatelným právem. Nepotřebujeme o ni bojovat, stačí jen, abychom se jí jednoduše přestali bránit.

RADOST je výrazem hluboké důvěry v život. Je přístupná tomu největšímu a spokojí se s tím nejmenším – neboť je bez hranic.

RADOST proměňuje náš život v zářivou manifestaci lásky a svobody. Je-li náš život určován radostí, jsme u cíle!

Kdo pozná své pravé já, pocítí vůči sobě samému hlubokou úctu a lásku. Kdo tomuto svému já, projevuje lásku, naplňuje láskou také celé své okolí.

Člověk, který dává uskutečnění svých podstatných přání do služby sebepoznání a transformace, proměňuje svůj život ve „vizi radosti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gert Ziegler