Průvodce v osobním rozvoji, terapeut a kouč

Moje práce vychází z konceptů šamanismu, bioenergetiky, enneagramu a rodinných konstelací, které propojuji podle potřeby klienta a dané situace.

Zásadní zkušenosti, ze kterých vycházím:

 • Jóga; Mgr. Jarmila Koudelková                                                            
 • Enneagram, typologie osobnosti; PhDr. Eva Velechovská, Emanuel Byrtus
 • Vědomí, Diamond Logos, Esence, Terapie vnitřního dítěte a traumatu; Prasadam, žák Osha     
 • Rodinné konstelace; Jan Bílý                                                                     
 • Rodinné konstelace, šamanská práce s tělem, poznávání energií, práce s procesy;  Moa Doris a Josef Grevensttete      
 • Výklad z karet; PhDr. Daniela Juráňová                                                             
 • Hypnóza, PhDr. Zíka   
 • Šamanismus, Bioenergetika, Lovemaking; John Hawken  
 • Psychomotorický systém tří těl (Niek Brouw); Ing. Mária Turiničová
 • EFT, NLP, Koučink; Mgr. et. Bc Barbora Korotkova
 • Učitel snění 1 stupeň; Robert Moss

Individuální konzultace, terapie, koučink, seberozvojové programy

 

 V ý c h o v a   a   v z d ě l á v á n í  m i m o   v y u č o v á n í 

T e r a p i e   p s y c h o e n e r g e t i c k é   t r a n s f o r m a c e

 I n s p i r a c e

 S e m i n á ř e

S e b e r o z v o j

I n d i v i d u á l n í  p r o g r a m y 

I n d i v i d u á l n í  k o n z u l t a c e

Cantara

+420 732 129 786 renata.safrova@centrum.cz