INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Individuální setkávání umožňuje jemné a hluboké prozkoumávání vašeho vnitřního světa. Tady se dynamika a výzvy vašeho vnějšího života začínají skládat do zřetelného obrazu vaší přítomnosti.

Během individuálního sezení používám různé terapeutické dovednosti včetně přístupů zaměřených na tělo. Vše probíhá v respektu k odvíjející se situaci v podporujícím prostředí.

Během individuálních sezení se můžeme dívat na:

  • Vztahy intimní, manželské, vztahy v rodině, kolegiální vztahy

  • Výzvy v osobním životě

  • Pracovní výzvy

  • Depresivní nálady, ztrátu energie, strach a paniku

  • Uvíznutí v náročné životní situaci

  • Hledání životního smyslu, duchovního spojení

Kontaktujte nás