Individuální terapeutická práce

 

Sled tří po sobě jdoucích sezení v domluvném čase.

Zaměřujeme se na zpracování hlubinných přesvědčení, 

která nám brání žít šťastně a spokojeně.

 

Reference:

Sama jsem asi prošla vším, čím se během terapeutických sezení dá projít, a z vlastní zkušenosti vím, že pokud se rozhodnete čelit svým největším bolestem a zraněním, tady to jde v bezpečném prostředí s podporou a laskavostí, kde na to nejste sami, ale máte vedle sebe průvodkyni, která vás podrží, když padáte. Popostrčí, když v sobě nemůžete najít sílu udělat další krok. Ukáže vám směr, když se ztratíte. A je jedno, jestli si spolu jenom povídáte u bylinkového čaje, děláte fyzická cvičení nebo se pouštíte do těch nejhlubších emocionálních prožitků. Vždycky odejdete s pocitem úlevy a jasnějších obzorů.

Anna S.

 

Ráda bych se tímto podělila o svůj osobní příběh. Léta jsem se snažila pracovat na sobě. Navštěvovala různé kurzy, semináře, četla knihy a stále jsem měla pocit, že se jen zahlcuji novými věcmi a že to stále nějak není ono. Až mě v záplavě všech sebepoznávacích, esoterních, terapeutických nabídek zaujal právě víkendový seminář Renaty. Při setkání s ní jako by se ve mně „něco“ propojilo….

Krásnou lidskou formou nás velmi profesionální cestou vedla K SOBĚ…..nebylo to jen A bez B….žádné čáry máry fuk, tohle, tohle a tohle je špatně. Tohle, tohle a tohle je správně. Díky ní jsem opravdu poznala sama sebe a mohla se vydat na skutečnou cestu transformace. Ráda se k ní vracím na individuální hodinku (dvě) ve chvílích kdy jsem na rozcestí a potřebuji  trochu „nakopnout“. .  

Zní to asi zvláštně, ale jiné slovo mě v tuto chvíli nenapadá…všem co bloudí, a jsou ztraceni v dnešní uspěchané době, bych ráda vzkázala: Přestaňte si stěžovat na nepřízeň osudu, na nesprávné lidi co potkáváte, na nefunkční vztahy…. vypněte televizi, PC, telefon, udělejte si čas a něco změňte tady a teď. Renčo, s pokorou a láskou ti tímto děkuji, že mě na mé cestě provázíš.

Marcela V.

 

"Spolupráce s Renčou pro mě byla velice přínosná. Duchovní rozvoj a sebepoznání pro mě dříve bylo spíše na teoretické úrovni, ale s Renčou jsme to uvedli do praxe. Poznal jsem lépe sám sebe, uvolnil brzdy z mládí, což mi výrazně pomohlo při závodění v triatlonu, pracovním i osobním životě."

Jan B.

 

 V ý c h o v a   a   v z d ě l á v á n í  m i m o   v y u č o v á n í 

T e r a p i e   p s y c h o e n e r g e t i c k é   t r a n s f o r m a c e

 I n s p i r a c e

 S e m i n á ř e

S e b e r o z v o j

I n d i v i d u á l n í  p r o g r a m y 

I n d i v i d u á l n í  k o n z u l t a c e