POZITIVNÍ ZMĚNY DO ŽIVOTA

Tento program podporující osobní zkušenost, změnu a rozvoj, je čistě individuální. Pokud dojdete uvědomění, že v některé oblasti svého života „klobrtáte“, klopýtáte, točíte se v kruhu a nemůžete se dostat dál; že se trápíte v situacích, které mají obdobný scénář, a už toho máte tak akorát, můžete se rozhodnout pro nastolení žádané změny. Pokud by se vám hodil průvodce, který s vámi projde blata, ozvěte se.

Program podporující osobní zkušenost

Je zaměřený na rozvoj a podporu pozitivních změn tam, kde to je třeba – můžete si představit, že se potýkáte se žárlivostí, vztekem, strachem, úzkostí, opuštěností, depresivní náladou…, že ve vztazích potkáváte stále „ty samé“ lidi,… „zasedl si na vás už druhý šéf“, „neudržíte korunu“, či se opakovaně zraňujete…

Rozvoj vědomí, stability, spokojenosti, radosti, vnitřního klidu...

Domácí aktivity - Praktické techniky pro každý den

V rámci osobních/ Skype/ WhatsApp/ Zoom setkání v rozsahu cca 1, 5 hod.

Osobní přístup, neformální bezpečné prostředí, zohlednění individuálních potřeb, podpora

Program umožňuje:

  • Vnést svěží změnu do života, což poznáte v okamžiku, kdy změny prosáknout do vašeho života, a vy si uvědomíte, že něco je jinak
  • Uspořádat a uzdravit vztahy, což poznáte díky navýšení komfortu v kontaktech
  • Navýšit pocit uspokojení a naplnění-třeba větším uspokojením v pracovním prostředí
  • Rozpustit blokující přesvědčení, a nahradit je novými, funkčními, podporující vaši svobodnou volbu
  • Porozumět intenzivní emoční bolesti a pocitu nenaplnění a zároveň je transformovat
  • Rozšířit svoje vědomí
  • Uchopit svůj potenciál, to s čím se rodíš na tento svět, a realizovat se
  • Objevit svoji živost, vitalitu, radost a svobodu
  • Upevnit svoje zdraví

Kontaktujte nás