INFORMACE O KONZULTACI, TERAPII A CENÁCH

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, proto jsou moje služby hrazené přímo. Tato skutečnost s sebou kromě nákladů nese i jisté výhody:

 • O konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
 • Klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně
 • Není potřeba žádné doporučení
 • Při práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů
 • Frekvence konzultací na základě vzájemné domluvy
 • Mohu nabídnout termíny v krátké a potřebné době a terapii adekvátní vaší potřebě
 • Civilní prostředí v dosahu MHD (cca 8 min. z centra)

Informace k jednotlivým službám

Najdete je v příslušných záložkách. Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat písemně nebo na mobil 732 129 786.

Informace k terapii                  

Nejvhodnější je systematická a pravidelná terapie. Postupem času se interval mezi jednotlivými terapiemi prodlužuje. Návaznost v terapii vede k navýšení pocitu vaší pohody a postupnému odstranění zatěžujících bloků ve vašem životě.

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů se osvědčila kontinuita v terapiích, díky níž se navyšuje vlastní porozumění i vnitřní stabilizace.

Ceník​

 • CENY NAJDETE U JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 • Cena se kontraktuje během prvního terapeutického sezení.
 • Platba předem, pokud se jedná o konzultaci/ sezení/ terapii na dálku –informace k platbě obdržíte po domluvení termínu
 • Platba v hotovosti v den terapeutického sezení
 • Standardní sezení trvá 60 - 90 minut. Platíte tedy za službu, ne za čas.

Ceník (platný od 10. 3. 2021)

Upozornění:

U předplacených služeb se může délka jednotlivých terapií časově lišit (max. však 120 min.). Počet terapií se odpočítává od celkového zaplaceného času. Počátek terapie začíná ve smluvený čas. Proto přijďte, prosím, včas, ať o svůj zaplacený čas nepřicházíte.

Storno podmínky: V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit, mě prosím, co nejdříve informujte sms: 732 129 786.
                                                                                                                                                                    Platnost od 10. 3. 2021