Informace o konzultaci, terapii a cenách

 

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, proto jsou moje služby hrazené přímo. Tato skutečnost s sebou kromě nákladů nese i jisté výhody: 

 

  • O konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
  • Klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně
  • Není potřeba žádné doporučení
  • Při práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů
  • Frekvence  konzultací na základě vzájemné domluvy
  • Mohu nabídnout termíny v krátké a potřebné době a terapii adekvátní vaší potřebě
  • Civilní prostředí v dosahu MHD (cca 8 min. z centra)

 Informace k terapii                  

Nejvhodnější je systematická a pravidelná terapie. Postupem času již není zapotřebí tak častá návštěva a interval mezi jednotlivými terapiemi se prodlužuje až k úplnému pocitu vaší pohody a odstranění všech blokujících aspektů, které zatěžují váš život.

 

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů, doporučuji  3 - 6 sezení k porozumění vlastního problému a vnitřní stabilizaci a to za zvýhodněnou cenu.

Ceník​

  • Cena se kontraktuje během prvního terapeutického sezení.

  • Platba v hotovosti nebo účtem  (v den prvního terapeutického sezení musejí být peníze připsány na účet).

  • Standardní sezení trvá 60 - 90 minut

 

Konzultace/Jednorázové individuální sezení/ (60 - 90 min.)                 1000,- Kč 

Individuální terapie jednorázová (60 min.)                                              750,- Kč

na konkrétní problém, fobie, strachy, úzkost

Při platbě 3  konzultací předem, cena jedné konzultace je  650,- Kč 

(cena permanentky 1950,- Kč/ 180min.). 

Podrobné informace získáte telefonicky nebo emailem.

6 konzultací hrazených předem cena jedné konzultace je 600,- Kč
 (cena permanentky 3600,- Kč/ 360 min.)  

 

Upozornění:

U předplacených terapií se může délka jednotlivých terapií časově lišit (max. však 120min.). 

Počet terapií se odpočítává  od celkového zaplaceného času.

(Počátek terapie začíná ve smluvený čas. Proto přijďte, prosím, včas, ať o svůj zaplacený čas nepřicházíte).

Platba za 3. a 6. sezení je vzhledem k zvýhodněné ceně nevratná.

Permanentka je přenosná a má doživotní platnost.

​(ceník platný od 11. 6. 2018)

Jednotlivá sezení se mohou dle potřeb terapie  časově rozdělit.

 

Na základě zkušeností z praxe a zpětné reakce klientů doporučuji minimálně 3 sezení k porozumění vlastního problému a vnitřní stabilizaci za zvýhodněnou cenu.

Storno podmínky:

V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit, mě prosím, co nejdříve informujte sms: 732 129 786

 

Ceník přehledně

Ceník

Doba trvání

Poznámky

Konzultace/jednorázové individuální sezení/

60 - 90 min.

1000,-

 

Individuální terapie /jednorázová/

60 min.

750,-

 

!ZVÝHODNĚNÁ CENA PŘI PLATBĚ PŘEDEM!

 

 

 

3 konzultace/terapie - á 650,- Kč

180 min.

1950,-

Platba předem

6 konzultací/ terapie - á 600,- Kč

360 min.

3600,-

Platba předem